ร่วมพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น

10 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น ภายใต้การดำเนินงานในรูปลักษณ์ใหม่ เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ OTOP ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด โดยมี ดร.สมศักด์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น