ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ สถานีรถไฟขอนแก่น เวลา 09.00 น. โรงพยบาลขอนแก่น นำโดย นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” และพิธีเปิดโครงการ “อาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี

สำหรับ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เป็นการพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชน โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐาน คือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายที่ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อันสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทย ในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ลัทธิ และความเชื่อทางการเมืองใดๆ

ซึ่งการจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 20 มิถุนายน 2563