ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามขอนแก่น แห่งที่ 2  ณ พุทธมณฑลอีสาน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมกับผู้บริหารฯ  ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามขอนแก่น แห่งที่ 2  ณ พุทธมณฑลอีสาน  ถ.เลี่ยงเมือง บ้านเต่านอ  ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น  โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน  พร้อมด้วย นพ.สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ นพ.วีระศักดิ์  อนุตรอังกูร ผอ.รพ.สิรินธร ในฐานะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามขอนแก่นแห่งที่ 2 ร่วมเปิดพิธีในครั้งนี้  เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ตามแผนการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดขอนแก่น ในการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น