ร่วมพิธี 5 ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งมีพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธพระสงฆ์สวดพุทธมนต์ ศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร ศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สวดถวายพระพร และศาสนาซิกข์สวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี