ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562  เวลา 16.00 น. นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  คณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจังหวัดขอนแก่น