ร่วมรำพิธี “รำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองเมืองขอนแก่น 223 ปี”

28 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น กว่า 100 คน ร่วมรำในพิธี “รำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองเมืองขอนแก่น 223 ปี” เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ซึ่งมีนางรำ จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น จากทั้ง 26 อำเภอ รวมทั้งสิ้นจำนวน 60,000 คน เข้าร่วมในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้