ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566

วันที่ 6 เมษายน 2566 ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นายวสิษฐ์พล ตัณฑ์สุระ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป พร้อมคณะ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566 โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดขอนแก่น ร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และประเทศชาติ