ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำเดือนเมษายน 2566

      วันที่ 20 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านโสกนาค ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดปฏิบัติงาน
    กิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาโรค ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม การส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลระดับสูง พร้อมให้บริการตรวจรักษาฟัน ถอนฟัน และให้คำปรึกษาด้านสุขศึกษา และให้บริการตรวจรักษาด้านแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อราชการ ลดค่าครองชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และปลุกพลังสร้างจิตสำนึกถึงความจงรักภักดี และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งมีประชาชนทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก