ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ณ ภูผาม่าน

วันนี้ 23 ธันวาคม 2565 นายแพทย์เสกสรร  สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

โดยให้บริการด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการตรวจรักษาฟัน ถอนฟัน ให้การตรวจและรักษาด้านกายภาพ แพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก นอกจากนั้นมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้กับประชาชนด้านสุขภาพ การตรวจด้านสุขภาพจิต และการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่