ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ หน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น  โดยมี หน่วยงานข้าราชการ  เเละรัฐวิสาหกิจ พร้อมประชาชน เเละจิตอาสา เฝ้าฯรับเสด็จ ณ โรงเรียนเเก่นนครวิทยาลัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนเเก่น

โดยวันนี้ หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แพทย์แผนไทยและทันตกรรมแก่ราษฎร รวม 179 คน ส่วนใหญ่ด้วยอาการปวดศีรษะ โรคข้อเข่าเสื่อม และโรคมะเร็งปากมดลูก นอกจากนี้ สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง การปศุสัตว์ และมีผู้ขอรับเวชภัณฑ์ เพื่อนำไปป้องกันการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยง รวม 20 คน

ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า 6 คน ซึ่งป่วยด้วยภาวะข้อสะโพกซ้ายพิการจากการติดเชื้อและข้อเสื่อมสภาพ, ภาวะไตวายเรื้อรังจากไตพิการแต่กำเนิด, โรคมะเร็งต่อมหมวกไตระยะที่ 4 แพร่กระจายไปที่ไขกระดูก, โรคธาลัสซีเมีย และโรคมะเร็งเต้านม โดยทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ และทรงพระกรุณาโปรดให้ส่งไปรักษายังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 45 เมื่อปี 2518 ปัจจุบันมีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครต่าง ๆ รวม 3,896 คน ในปีที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. รวม 12 ครั้ง มีผู้ป่วยมารับบริการ 2,599 คน และขอเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 6 คน