ร่วมแสดงความยินดี รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 9/2562 โดย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมประชุม และร่วมแสดงความยินดีกับ พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7