ร่วมโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่นป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง

วันที่ 30 ตุลาคม 2565  เวลา 04.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  ร่วมกิจกรรมในโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่นป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ภายใต้หัวข้อเรื่อง“แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน  และนายแพทย์ภาคี  ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรต่างๆ รวมทั้งประชาชนผู้รักสุขภาพ มาร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ขยับร่างกายในกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น

 

วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน หันมาสนใจการออกกำลังกาย ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง   และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย จึงมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรัง โดยให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย มีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน โดยจังหวัดขอนแก่น จัดประเภทการออกกำลังกาย 3 ประเภท ได้แก่ เดิน-วิ่ง ระยะ Funรัน 5 กิโลเมตร , วิ่งระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และปั่นจักรยาน 25 กิโลเมตร ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,693 คน