“ร้านขนมขิงไข่สด”  โดยคุณวิษา  สมศรี  บริจาคข้าวกล่อง ไข่เจียว  จำนวน 37 กล่อง

วันที่ 7 กันยายน  2565  “ร้านขนมขิงไข่สด”  โดยคุณวิษา  สมศรี  บริจาคข้าวกล่อง ไข่เจียว  จำนวน 37 กล่อง  สำหรับมอบให้บุคลากรทางการแพทย์  โรงพยาบาลขอนแก่น  ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ