ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงานขายจำนวนมาก

ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่งพนักงานขาย  จำนวนมาก ค่าจ้างเวรละ  350  บาท

การศึกษา : รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

**ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานธุรการทั่วไป) อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 3  โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562  เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ (08.30 – 15.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 043-232555 ต่อ 1259