ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงานขายจำนวนมาก

ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่งพนักงานขาย  จำนวนมาก ค่าจ้างเวรละ  350  บาท

การศึกษา : รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

**ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานธุรการทั่วไป) อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 3  โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562  เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ (08.30 – 15.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 043-232555 ต่อ 1259

ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ

 

ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ รายละเอียด ดังนี้

  1. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ                จำนวน  หลายอัตรา   เดือนละ  12,000 บาท
  2. ตำแหน่งพนักงานบัญชีคลังสินค้า จำนวน  1 อัตรา          เดือนละ  12,000 บาท
  3. ตำแหน่งพนักงานขาย   จำนวน หลายอัตรา    เวรละ       350    บาท

สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 3  สอบถามเพิ่มเติมโทร 043-232555  ต่อ 1259  ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 เป็นต้นไป เวลา 08.30 -12.00 และ 13.00 -16.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานฯ

ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น  จำนวน  3  ตำแหน่ง  ดังนี้

  1. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ     จำนวน  5  อัตรา      (เดือนละ  12,000 บาท)
  2. ตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า จำนวน  1  อัตรา      (เวรละ  320 บาท)
  3. ตำแหน่งพนักงานขาย จำนวน   16  อัตรา   (เวรละ   320  บาท)

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานธุรการทั่วไป)  ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น  โทร 043-232555  ต่อ 1259   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562  ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562  (ในวันและเวลาราชการ)