ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ

 

ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ รายละเอียด ดังนี้

  1. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ                จำนวน  หลายอัตรา   เดือนละ  12,000 บาท
  2. ตำแหน่งพนักงานบัญชีคลังสินค้า จำนวน  1 อัตรา          เดือนละ  12,000 บาท
  3. ตำแหน่งพนักงานขาย   จำนวน หลายอัตรา    เวรละ       350    บาท

สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 3  สอบถามเพิ่มเติมโทร 043-232555  ต่อ 1259  ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 เป็นต้นไป เวลา 08.30 -12.00 และ 13.00 -16.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)