ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานฯ

ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น  จำนวน  3  ตำแหน่ง  ดังนี้

  1. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ     จำนวน  5  อัตรา      (เดือนละ  12,000 บาท)
  2. ตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า จำนวน  1  อัตรา      (เวรละ  320 บาท)
  3. ตำแหน่งพนักงานขาย จำนวน   16  อัตรา   (เวรละ   320  บาท)

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานธุรการทั่วไป)  ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น  โทร 043-232555  ต่อ 1259   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562  ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562  (ในวันและเวลาราชการ)