ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการฯ

ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น  ให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายนี้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นทอง ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น