ร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้จัดการร้านค้า 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

รับสมัครผู้จัดการ

ร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น  รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง ผู้จัดการร้านค้า   จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติ  เพศชาย/หญิง  อายุ 25-45 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา

ผู้สนใจสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชั้น 3 โรงพยาบาลขอนแก่น หรือโทร 043-232555  ต่อ 1259  ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบค่ะ <<<

 

ร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานขาย จำนวน 10 อัตรา 

ร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานขาย จำนวน 10 อัตรา
อัตราค่าจ้าง : เวรละ 320 บาท (เริ่มทำงานเดือนมิถุนายน 2562)
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตัวเองที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สอบถามเพิ่มเติม โทร 043-232555 ต่อ 1259