ร้านต้นหอมพร้อมทีมงานลีโอ บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 5 หลัง รวมมูลค่า 120,000 บาท

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ร้านต้นหอมพร้อมทีมงานลีโอ บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 5 หลัง รวมมูลค่า 120,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

ขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ