ร้านต้นเภสัช บริจาคชุด PPE  จำนวน 205 ชุด ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 29 เมษายน 2564  ร้านต้นเภสัช บริจาคชุด PPE  จำนวน 205 ชุด ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19  โดยมี พญ.นาตยา  มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ