ร้านต้นเภสัช โดยคุณธีระพงษ์  อนุตรอังกูร และครอบครัว มอบ Mask N 95  จำนวน  300  ชิ้น (มูลค่า 19,200 บาท)

วันที่ 31 มีนาคม 2563   นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ Mask N 95  จำนวน  300  ชิ้น (มูลค่า 19,200 บาท)  จากร้านต้นเภสัช โดยคุณธีระพงษ์  อนุตรอังกูร และครอบครัว เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ