ร้านน้ำฝน ซุปเปอร์  มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลขอนแก่น  จำนวน 1,584  ขวด

ร้านน้ำฝน ซุปเปอร์  มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลขอนแก่น  จำนวน 1,584  ขวด  เพื่อให้ผู้ป่วย และบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น สู้ภัยโควิด -19  โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ  เมื่อวันที่  12 ตุลาคม 2564