ร้านบลูคอฟขอนแก่น  บริจาคผ้าห่มช่วยภัยหนาว  จำนวน 100 ผืน

วันที่ 11 ธันวาคม 2562   ร้านบลูคอฟขอนแก่น  บริจาคผ้าห่มช่วยภัยหนาว  จำนวน 100 ผืน  ให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่น

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ