ร้านอร่อยสามเวลา บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ร้านอร่อยสามเวลา บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ห้องอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณเธียรศิริ พงษ์พันธ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ