ร้านอิ่มเอม บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 80 กล่อง

 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ร้านอิ่มเอม บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 80 กล่อง ให้กับหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ 1

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ