ร้านแสงชัยนาฬิกา  บริจาคเครื่องบำบัดรักษาด้วยคลื่นสะท้อนแบบ  External Pumb รุ่น Smart 20Hz

วันที่ 23 ธันวาคม 2564  ร้านแสงชัยนาฬิกา  บริจาคเครื่องบำบัดรักษาด้วยคลื่นสะท้อนแบบ  External Pumb รุ่น Smart 20Hz  มอบให้กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี คุณเบญจรงค์  ศรีสุระ หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบำบัด  รับมอบ