ร้านไทยยืนยง และครอบครัวพรอมรธรรม บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท จากร้านไทยยืนยง และครอบครัวพรอมรธรรม ในงานบำเพ็ญกุศลศพอาม่าไซลี แซ่ตั้ง ณ มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ