ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต งวดงานที่ 5อาคาร คสล. 8 ชั้น

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต งวดงานที่ 5อาคาร คสล. 8 ชั้น