ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิง โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 27 ตุลาคม 2565  เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น นำทีมโดย แพทย์หญิงรุจิราลักขณ์  พรหมเมือง รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น 2 ร่วมกับ นายแพทย์ไพรัชฌ์ สงคราม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น   นายวิทวัส อาลัยลักษณ์ สาธารณสุขอำเภอเมือง พร้อมด้วย ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเนียม แม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส    ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิง โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งตำบลโคกสีมีหมู่บ้านที่ยังคงน้ำท่วมอยู่ 4 หมู่บ้าน และตำบลบึงเนียมมีผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 คน  โดยแพทย์หญิงรุจิราลักขณ์  พรหมเมือง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับญาติที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วย  จากการเยี่ยมช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ คือประชาชนเป็นโรคน้ำกัดเท้า  จึงได้มอบยา และสิ่งของอุปโภค บริโภค ในโครงการ “จิตอาสา ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ อสม. และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้