กลุ่มงานบัญชี ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

 

โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มงานบัญชี ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา  ค่าจ้าง วันละ 420 บาท รับสมัคร ชาย – หญิง /วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบัญชี อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 08.30 -16.30 น.