ลูก-หลาน คุณแม่กิมมุ้ย  ตั้งขจรศักดิ์  บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

ลูก-หลาน คุณแม่กิมมุ้ย  ตั้งขจรศักดิ์  บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลน  บริจาคเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565

 

โรงพยาบาลขอนแก่น  ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ