วัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนคร บริจาคชุด PPE จำนวน 200 ชุด และชุดกาวน์กันน้ำจำนวน 450 ชุด

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 วัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนคร บริจาคชุด PPE จำนวน 200 ชุด และชุดกาวน์กันน้ำจำนวน 450 ชุด สำหรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรค covid 19 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นางสาวอุทุมพร ศรีสถาพร หัวหน้าหอผู้ป่วย ICU CVT เป็นผู้แทนรับมอบ