วัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนคร บริจาคผ้าปูที่นอน จำนวน 100 ผืน

วันที่ 25 สิงหาคม 2564  วัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนคร บริจาคผ้าปูที่นอน จำนวน 100 ผืน ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  สำหรับให้ในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19

โรงพยาบาลขอนแก่น  ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ