วัดสวนสันติธรรม บริจาคเครื่องปรับอากาศ (LG) จำนวน 1 เครื่อง มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 5 มกราคม 2567 วัดสวนสันติธรรม บริจาคเครื่องปรับอากาศ (LG) จำนวน 1 เครื่อง มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์โชตินรินท์ วัฒน์สิริธรรม เป็นผู้แทนมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ญาติธรรมวัดสวนสันติธรรม เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ