“วันมะเร็งโลก”  (World  Cancer  Day) พวกเรารวมใจ…ต้านภัยมะเร็ง 

ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เนื่องใน “วันมะเร็งโลก”  (World  Cancer  Day) พวกเรารวมใจ…ต้านภัยมะเร็ง  ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30 – 12.00 นง  ณ  อาคารรังสีรักษาหลวงปู่บุญเพ็ง  กัปปโก  โรงพยาบาลขอนแก่น