วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  (12 สิงหาคม 2565) 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565  โรงพยาบาลขอนแก่น  นำโดย คุณนิชิต  เสนไสย  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร   คุณพรชัย  คำเพิงใจ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  และคุณชัยศิริ  ศรีจันทร์  นักวิชาการพัสดุ  เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  (12 สิงหาคม 2565)   โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี  นำส่วนราชการ   หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน  ร่วมถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน   กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล  ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น