วารี วัลเลย์ รีสอร์ท มอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 พญ. มนธนา จันทรนิยม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) จาก วารี วัลเลย์ รีสอร์ท เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU)

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ