วิกฤตเลือดขาดแคลนทุกกรุ๊ป !

🩸 วิกฤตเลือดขาดแคลนทุกกรุ๊ป !
บริจาคได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต อาคารคุณากร ชั้น 3
▶️ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 19.30 น.
▶️ วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 15.30 น.