ศิษย์เก่าสงเคราะห์นิยมวิทยา รุ่น 2529  บริจาคเงิน จำนวน 7,500 บาท

ศิษย์เก่าสงเคราะห์นิยมวิทยา รุ่น 2529  บริจาคเงิน จำนวน 7,500 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อสมทบทุนปรับปรุงห้องความดันลบ  สำหรับดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564

 

ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ