ศิษย์เก่าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รุ่นปี 2500 – 2505 บริจาคเงิน 100,000 บ.

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากศิษย์เก่าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รุ่นปี 2500 – 2505 เพื่อผู้ป่วยเคมีบำบัดเด็ก กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลขอนแก่น   โดยมี  นพ.สมศักดิ์  ประฏิภาณวัตร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  รับมอบ