คุณสมปอง จินาทองไทย ตัวแทนกลุ่มเพื่อนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา และครอบครัว บริจาคสิ่งของสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 5 กันยายน 2562 คุณสมปอง จินาทองไทย ตัวแทนกลุ่มเพื่อนโรงเรียนศึกษานารี และครอบครัว บริจาคสิ่งของสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ดังรายการต่อไปนี้

1. หมอน จำนวน 50 ใบ
2. ปลอกหมอน จำนวน 50 ใบ
3. เสื้อ จำนวน 50 ตัว
4. ผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 กล่อง
5. ผ้าห่ม จำนวน 1 ถุงใหญ่
6. มุ้ง จำนวน 50 หลัง

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ