ศูนย์จัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ รับสมัครบุคคล  เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง  (รายวัน)  ประจำปีงบประมาณ 2562

ศูนย์จัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ  โรงพยาบาลขอนแก่น  รับสมัครบุคคล  เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง  (รายวัน)  ประจำปีงบประมาณ 2562

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ (เพศชาย) จำนวน  2  อัตรา  ค่าจ้างวันละ 320 บาท

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้นตน (ม.3) หรือ มัธยมศึกษาต้นปลาย (ม.6)  ไม่ต่ำกว่านี้

 

สมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์จัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ  โรงพยาบาลขอนแก่น  อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 3  ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562  ในวันและเวลาราชการ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 043-232555  ต่อ 1147