ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่าย ณ ศูนย์การประชุมฯ ไคซ์ พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น

ผู้ที่ได้ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 กับหมอพร้อมและได้คิวนัดฉีดในเดือนมิถุนายน 2564
ขณะนี้มีวัคซีนเพียงพอ เพื่อฉีดตามวันและเวลาที่ท่านได้รับการนัดหมายไว้
ขอเชิญไปรับการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ เวลา 08.00 – 15.30 น.