ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเปิดศูนย์ตรวจโควิด – 19

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเปิดศูนย์ตรวจโควิด – 19 เพื่อให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มาตรวจระหว่างฉายรังสี สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (RT-PCR) และสำหรับผู้ป่วยที่ใช้บริการ One Day Chemo ทุกราย (ATK) โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธาน