ศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลขอนแก่น และเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญในงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ

19 กันยายน 2563 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลขอนแก่น และเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญในงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ ดวงตา และมอบใบเกียรติคุณจากสภากาชาดไทย พร้อมกล่าวเชิดชูเกียรติให้แก่ครอบครัวผู้บริจาค