ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รพ.ขอนแก่น และเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญ และมอบใบเกียรติคุณจากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญ และมอบใบเกียรติคุณจากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ ซึ่งได้แก่ ตับ และ ไต พร้อมทั้งกล่าวเชิดชูเกียรติในวันฌาปนกิจศพ