ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รพ.ขอนแก่น และเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญ และมอบใบเกียรติคุณจากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  โรงพยาบาลขอนแก่น โดยศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญ และมอบใบเกียรติคุณจากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ ซึ่งได้แก่  ไต พร้อมทั้งกล่าวเชิดชูเกียรติในวันฌาปนกิจศพ