“ศูนย์ส่งของบริจาคช่อง 3 เคียงข้างคนไทย ฝ่าภัยโควิด” มอบชุดและหน้ากาก ป้องกันโควิด 19 ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 “ศูนย์ส่งของบริจาคช่อง 3 เคียงข้างคนไทย ฝ่าภัยโควิด” มอบชุด PPE จำนวน 25 ชุด, หน้ากาก KN 95 จำนวน 1,500 ชิ้น, ชุด Isolation จำนวน 94 ชุด และชุด Coverall จำนวน 30 ชุด ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณพินรัฐ จอมเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการระบบเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้รับมอบ