ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาหัวใจ ระดับประเทศ

โรงพยาบาลขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาหัวใจ ระดับประเทศ จากงานประชุมวิชาการและสรุปผลการดำเนินงาน “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย” เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม Miracle grand กรุงเทพฯ โดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานและมอบรางวัล ดังนี้

  1. โรงพยาบาลที่มีการลงข้อมูลตรวจสวนหัวใจ ดีเด่น ระดับ 2
  2. โรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการข้อมูล ACS ดีเด่น ระดับ 1