ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 11,000 บาท

ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 11,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมี คุณดนชิดา จรัสพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565
โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ