ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 11,000 บาท

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]
ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 11,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมี คุณดนชิดา จรัสพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565
โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ